Karl Knudsen AS Meny

Charlottenlundsenter

  • Charlottenlundsenter

Byggherre: NorgesGruppen

Oppdragsgiver: NorgesGruppen Midt-Norge AS
Vårt oppdrag: PL, PGL, RiB, SHA og BHO
Entrepriseform: Ikke avklart
Byggeår / tid: Regulering 2021 - 2023
Areal / kostnad: Min. 25 000 m2 BRA