Karl Knudsen AS Meny

Rejlers kjøper Karl Knudsen AS

Rejlers kjøper det norske rådgivingsselskapet Karl Knudsen AS. Karl Knudsen er godt kjent for sin kompetanse innen bygge- og anleggsteknikk med avdelinger innen prosjektstyring og byggeteknisk prosjektering. Med oppkjøpet etablerer Rejlers seg i en strategisk viktig posisjon i Trondheim og selskapene vil sammen levere et mer komplett og tverrfaglig tjenestespekter inn mot kunder i bygg og anleggsektoren i regionen.

Petter Arnesen, Administrerende direktør Rejlers i Norge, er fornøyd med oppkjøpet.

Karl Knudsen ble etablert i 1966. Selskapet har 23 medarbeidere og har hovedkontor i Trondheim. Selskapet har lang historikk med god utvikling og omsetter i dag for 45 MNOK og med god lønnsomhet.

– Vi er svært begeistret for oppkjøpet av Karl Knudsen AS, et dyktig rådgivningsselskap som harmonerer perfekt med vår strategi. Den geografiske plasseringen gir oss en unik mulighet til å styrke vår posisjon i denne regionen. Vi er midt i en energiomstilling for mange av våre kunder, og sammen vil vi nå være en enda mer komplett leverandør, sier Petter Arnesen administrerende direktør i Rejlers AS.

Karl Knudsen har lang erfaring og høy kompetanse på byggeteknisk prosjektering, prosjektadministrasjon og prosessledelse. Dette inkluderer programmering, utredningsarbeider, planlegging og oppfølging i byggetiden frem til overlevert prosjekt med videre oppfølging i garantitiden.


Selskapet har erfaring og kompetanse med rehabiliterings- og nybyggsprosjekter rettet mot alle typer nærings-, bolig- og industribygg samt infrastruktur. Selskapet har sentral godkjenning utstedt av Direktoratet for byggkvalitet.

–Å være en del av Rejlers gir oss en større bredde og tyngde innen våre rådgivende tjenester. Den tverrfagligheten vi nå vil tilby, vil gi kundene våre en betydelig merverdi. Samtidig er det hard konkurranse om de beste hodene, og i et konsern vil det være muligheter får våre dyktige medarbeidere til å utvikle seg videre karrieremessig. Det er viktige hygienefaktorer i dag, sier Arnstein Garli, daglig leder i Karl Knudsen AS.

Selskapet vil inngå i Rejlers sin divisjon Buildings. Arnstein Garli vil fortsette å lede Trondheimskontoret og Svein Sødahl Kvam og Tom Arne Mosås vil fortsette å lede hhv. avdeling for prosjektadministrasjon og bygningsteknisk prosjektering.

Med oppkjøpet har Rejlers Norge over 200 ansatte fordelt på 10 kontorer.

Overtakelsen av Karl Knudsen skjer med virkning fra 29. September 2023.