Karl Knudsen AS Meny

Kjetil Vasland

RIB Prosjektingeniør byggeteknikk
Tlf. 913 12 363
k.vasland@kkn.no

Mastergrad, NTNU - Bygg og miljøteknikk 2021

Kjetil Vasland