Karl Knudsen AS Meny

Geir Sjøli

Prosjektleder / byggeleder
Tlf. 907 45 231
g.sjoli@kkn.no

Ingeniør, takstingeniør, Master i Eiendomsutvikling og -forvaltning

Geir har lang erfaring innen prosjektstyring og startet sin ingeniørkarriere i 1999 hos Klæbu Hus AS. Han har senere vært ansatt hos blant annet Arbeidstilsynet, Opak og kom til Karl Knudsen fra Eiendomsavdelingen hos EA Smith AS.

Som spesiell kompetanse kan nevnes takst og verdivurdering samt prosjekt- og byggeledelse.

Geir Sjøli