Karl Knudsen AS Meny

Edward Laverton

RIB Prosjektingeniør byggeteknikk
Tlf. 938 72 929
e.laverton@kkn.no

Sivilingeniør, NTNU - Bygg 2015

Edward har tidligere jobbet innenfor leverandørindustrien til oppdrettsnæringen.

Her er noen referanseprosjekter som RIB:

  • RIB – Insula Leknes - Utvidelse av fabrikk
  • RIB – ASKO Midt-Norge - Påbygging servicekontor
  • RIB – Bygger’n Veggli - Ny butikk
  • Edward Laverton