Karl Knudsen AS Meny

Vi søker nye medarbeidere


KARL KNUDSEN AS
er et mindre rådgivende ingeniørfirma innen fagområdene prosjektstyring og byggeteknisk prosjektering. Vi holder til i nye modrene lokaler på Sluppen i Trondheim. Firmaet har i sine strategiplaner en målsetting om vekst. Vi er for tiden 20 medarbeidere, omsetter for ca. 30 mill kr. og har en solid økonomi.

For å styrke laget søker vi engasjerte

Sivilingeniører / Ingeniører

innen

Byggeteknisk prosjektering - RiB

RiB-avdelingen består i dag av 7 personer med bred faglig kompetanse innen byggprosjektering.

Vi har som mål å styrke vår avdeling og søker personer med gode teoretiske kunnskaper og erfaring innen byggeteknisk prosjektering og som kan bidra til videre utvikling av avdelingen.

Vi ønsker oss personer med erfaring og ambisjoner innen:

 • Utvikling av prosjekter i tidligfase i tverrfaglig team
 • Prosjektering av betong-, stål- og tre-konstruksjoner
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kalkyler
 • Selvstendig saksbehandling og team-arbeid, internt/eksternt
 • Budsjettering og oppfølging av egne prosjekter
 • Vi benytter Revit og Tekla tegneprogrammer og FEM-Design, OS-prog og G-prog beregningsprogrammer.

Personlige egenskaper vil være avgjørende, hvor faglig orientering og evne til relasjonsbygging vektlegges sammen med en analytisk, nøyaktig og pålitelig arbeidsform. Du er målbevisst, beslutningsdyktig og handlingsorientert. Du er dessuten fleksibel og kan kommunisere med ulike profesjoner og faggrupper.


Vi kan tilby:

 • Spennende, utfordrende, selvstendig og varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig
 • Frihet under ansvar
 • Særdeles godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Konkuransedyktige betingelser, inklusive pensjons- og forsikringsordninger
 • Systematisk faglig oppdatering

Spørsmål om stillingen kan rettes til Karl Knudsen AS ved avd. leder Tom Arne Mosås, tlf 932 23 397 / ta.mosas@kkn.no eller til daglig leder Arnstein Garli, tlf 928 03 470 / a.garli@kkn.no

Søknad med CV sendes til firmapost@kkn.no innen fredag 27.10.2017

Vi garanterer konfidensiell behandling hvis ønskelig.